Rentgeny

V stomatologickém centru Skydent používame dva typy rentgenových přístrojů

  • Digitální panoramatický rentgen 

    • Nám umožňuje zhodnocení situace v ústech pacienta, stavu čelistí, čelistního kloubu a přilehlých tkání. Díky němu můžeme hodnotit onemocnění, které by jinak mohly zůstat skryté a líp tak cílit naše ošetření. Disponuje vysokými rozlišovací schopností, doplněnou o přesnost díky laserovému zaměření anatomických struktur na obličeji. Velkou výhodou je taky nízká expoziční dávka záření.

  • Intraorální rentgen

    • Je součástí obou našich ordinací. Jedná se o přístroje umožňující zhotovení cíleného detailního snímku na vyšetřovanou/ ošetřovanou oblast. Umožňuje dokonalejší diagnostiku zubního kazu a patologii zubní dřeně bez nutnosti opustit křeslo.

všechna RTG zařízení jsou přímo propojena s počítačem kde jsou snímky v průbehu pár sekund bez nutnosti zdlouhavého vyvolávaní filmu k dispozici lékaři.