Můstky

Můstek se indikuje u ztráty zubu, ideálně ohraničené zuby opatřenými nevyhovujícími výplněmi nebo zuby s menšími kazy. Zhotovením můstku se zaplní mezera estetickou a stabilní náhradou a vyřeší i kazy a nevyhovující výplně na okolních zubech.

Výhodou můstku je to že představuje dlouhodobé estetické a stabilní řešení, nevýhodou je právě nutnost obroušení dvou okolních zubů hlavně když jsou bez výplní a kazů.

Nejideálnějším řešením mezery je implantát.